Youtube
İnstagram
Linkedin

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.

İLETİŞİM

Çalışanlarınız aynı zamanda marka temsilcinizdir

Çalışanlarınız aynı zamanda marka temsilcinizdir
  • 18 Aralık 2022, 15:20

Çalışanlarınız aynı zamanda marka temsilcinizdir

Kurum, kuruluş ve marka; amaç ve hedeflerine ulaşabilmek için kurumsal iletişim sürecine ihtiyaç duyar. Kurumsal iletişim nasıl ki kurumun gelişmesi için önemli ve gerekli ise kurum içi iletişim de kurumsal iletişimin gerekliliğidir.

 

Sanayi devriminde üretim odaklı çalışma, gelişen çağda teknoloji ile birlikte yerini insan odaklı çalışma anlayışına bıraktı. İşveren hedefine ulaşmak başarılı olmak istiyorsa odağına çalışanını koymak zorundadır. Kurum içi iletişim de bu noktada devreye giriyor. 

 

Kurum içi iletişim 1940’lı yıllarda “çalışanları eğlendirme”, 50’lerde “çalışanları bilgilendirme”, 60’larda “çalışanları ikna etme”, 70 ve 80’lerde “açık iletişim”, 90’larda “çalışan memnuniyeti” tanımlarıyla karşımıza çıkarken 2000’li yıllardan sonra internetin de hayatımıza girmesiyle çalışanların aktif katılabileceği öneri ve şikayette bulunabilecekleri bir ortam haline dönüşmeye başladı. 2020 li yıllarda ise şirketler, artık iç iletişim birimleri oluşturarak, tüm bu çalışmaları bu departman altında yapılandırıyor. Çalışanlar aslında bir kurum kuruluş ve marka için iyi niyet elçileri ve kanaat önderleri olarak imajın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunur.

 

Kurum içi iletişimin amacı çalışanlara değer verildiğini göstermek ve onların kurum ve markaya yönelik katkılarını sağlayıp motive etmek, markanın kurumun iyi niyet elçileri olan çalışanlarının kurumu ve markayı en iyi bilenler olarak, yaratıcı düşünceleri ile sektörde olabileceklerin en iyisi olmak için çaba harcamalarını sağlamak olmalıdır.

 

Kurum içi iletişim, kurumsal iletişim ile kurumun markanın hedeflerini belirledikten sonra çalışanları bu konuda bilgilendirmek hatta uygulanacak stratejiler konusunda çalışan fikirlerini almak, çalışanların kendini geliştirebilmesi için gerekli eğitimleri ve olanakları sunmak, iyi ve keyifli bir çalışma ortamı yaratarak kurum içerisinde ben olmaktan biz olmaya ulaşma bilincine yer vermek kurum içi iletişimde olması gereken hususlardır.

 

Kurum içi iletişim her kurum için kurum kültürü ile birlikte değerlendirilip kuruma özel strateji ile planlansa da çalışanların kurumla ilgili her türlü bilgiyi alacakları kurum içi iletişimi sağlayacak internet iletişimi , intranet ağının oluşturulması, hedefe yönelik bilgilendirme ve motivasyon toplantılarının planlanması ve yapılması, yönetimin çalışanlarla açık, tutarlı iletişim kurması, dilek şikayet öneri değerlendirmeleri, departman toplantıları, çalışan aile toplantıları ile şekillenir.


Etiketler :
Paylaş :

Blog

Bize Soru Sorun
Bizimle iletişime geçmek ve soru sormak için iletişim butonuna tıklayınız.

İLETİŞİM