Gündem İletişimi

Bazı konular birden bire kamuoyunun gündemine girer. Hiç beklemediğiniz anda kendinizi çok iyi anlatabileceğiniz, kamuoyu

nezdinde imajınızın artacağı, puan kazandıracak siyasi, ekonomik, çevresel vs gelişmeler yaşanır. Gündem iletişimi

kamuoyunun tepkilerini iyi analiz etmek ve bu tepkilere göre hızlı ve etkili bir aksiyon almak çok önemlidir.

.Örneğin uluslarararası bir spor başarısının rüzgarından kurum ilişkilendirebilir ve bilinirliklerini artırılabilir.

Gündem iletişiminin ikinci ayağı, kurumun geliştirdiği ya da kamuoyunun dikkatini çekmek istediği konuların ülke genelinde

konuşulmasını sağlamaktadır.

 

MASTER İLETİŞİM, toplumsal, ekonomik, siyasal gündemleri yakından takip ederek, çalıştığı kurumların gelişmeler karşısında iletişim stratejisini belirler, uygular.