Kriz İletişimi

.Kriz dönemleri kurumlar açısından risklerin, belirsizliklerin, tehditlerin fazlalaştığı, rutin çalışmaların devam edemediği ve

krize acil cevap verme zorunluluğunun olduğu dönemlerdir.

. Bir kurumun / markanın imaj ve itibarını zedeleyecek her türlü olay kriz sınıfına girer.

. Bu dönemlerde alınacak kararlar ve bu kararların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi o kurum hakkında olumlu ya da olumsuz

algı oluşmasına yol açar.

. İyi yönetilmeyen bir kriz o kurumun batmasına bile yol açabileceği gibi, iyi yönetilen bir kriz büyük fırsatlar doğurabilir.

. Kriz koşullarından güven ve itibarı koruyarak ya da artırarak çıkmak, uzun vadede kurumun / markanın tanınma ve

beğenilme düzeyinin daha da yükselmesini sağlar.

 

MASTER İLETİŞİM, kriz senaryolarını önceden oluşturur, kriz anında proaktif hareket eder.