Kurum İçi İletişim

. Kurumun kendi içindeki iletişim, kimi zaman diğer tüm iletişim türlerinden daha kritik ve daha hayati öneme

sahip olmaktadır.

. Hızlı karar verme, doğru yönelmeler yapma, ani reaksiyon gösterebilme, aynı tepkileri kurumca verebilme gibi önemli özellikler başarılı kurum içi iletişim çalışmalarıyla sağlanır.

. Kurum içindeki anlaşmazlık ve uyumsuzluklar , kurum kültürünü, çalışan memnuniyeti ve hedefleri olumsuz etkiler.

. Etkin bir kurum içi iletişim ise çalışan ve yöneticilerinin motivasyonunu olumlu etkiler.

. Kurum çalışanları aynı zamanda sokaktaki tanıtım elemanlarıdır. Çalışanların kurum ile ilgili duygu ve düşünceleri diğer networkleri hatta müşterileri de etkiler.

. Etkin kurum içi iletişim şirket politikalarına ve aksiyonlara güveni arttırır, gerçekleştirmeyi kolaylaştır.

dönüşümü kolaylaştırır.

. Kendi iç sorunlarını çözümlemeyen kuruluşların başarılı olması zordur.

 

MASTER İLETİŞİM, kurum  yöneticilerini harekete geçirecek, çalışmalara katılımı sağlayacak, heyecanını artıracak çalışma ve aktivasyonlar geliştirerek, kurum ile çalışanları arasında bağ oluşturmayı hedefler.Bu konudaki uzman ekibi ile süreçleri yönetir.