Lider İletişimi

.Genel olarak lider ya da önder, bulunduğu çevreye yarar sağlayan, süregelen gelenekte köklü değişiklikler yapan, çevreyi

yönetmek için, sorumluluğu; sezgi, zeka ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiye denir.

.Lider; elindeki gücü kullanabilme kapasitesine bağlı olarak, çevresini etkileyen kişidir. Gerektiğinde aldığı zor kararların ve

sonuçlarının ardında durmasını bilir.

.Sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler , aidiyeti yüksek topluluklarda (spor klüpleri vb) lider iletişimi olmazsa olmazdır.

.Lider iletişimi günümüzde şirket yöneticilerinin de en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Microsoft’un kurucusu

Bill Gates ve ardından teknoloji devi Apple’nın kurucusu Steve Jobs ile birlikte şirket liderlerinin iletişimdeki önemi daha da

arttı. Hatta marka ve şirket liderleri özdeşleşti. Özellikle 2000 sonrası kurulan teknoloji odaklı şirketler birer global devlere ve

‘Lovemark’a  dönüşürken, bu şirketlerin liderleri büyük popülerlik elde etti. Bugün neredeyse Elon Musk ismi kurucusu olduğu

ve dünyanın en bilinen markalarından biri olan TESLA’nın önüne geçebilmektedir. Liderler ve kurumlar birbirini tanımlar ve

tamamlar.

MASTER İLETİŞİM, liderlerin kurum içi ve kurum dışı iletişimleri için stratejiler geliştirir. Ayrıca, etkili iletişim, vücut dili, topluluk karşısında konuşma ve medya eğitimleri ile liderleri destekler.