Siyasal İletişim

.Dünyanın en iyi arabasını üretebilirsiniz, ancak iyi bir pazarlama ve tanıtım stratejiniz yoksa, o arabayı satamazsınız. İyi bir

pazarlamacı ise  diğerlerinden hiçbir farkı olmayan bir aracı rahatlıkla çok yüksek ücretle satabilir.

.Pazarlama iletişimi günümüzde sadece ticari işletmelerin değil, sivil toplum kuruluşları, devlet kurumları ve siyasi partilerin

sıklıkla kullandığı bir ihtiyaç haline dönüşmüştür. Çünkü geniş toplum kesimlerine hangi amaçla olursa olsun ulaşmanın

yolu iletişimden geçiyor.

.Günümüzde topluma ilişki sadece tek taraflı mesaj üzerinden değil, karşılıklı iletişim şeklinde kurulmakta. İletişim araçları ise

20 yıl öncesinde göre çok çeşitli ve karmaşık. 20 yıl öncesine bir siyasi parti  vermek istediği mesajı tek taraflı olarak paylaşır,

kamuoyunun bu mesajı kabul etmesini isterdi. Sonuçlarını ise seçimlerde görürdü.

.Günümüzde  kamuoyu sadece mesaj alan değil, mesaj ileten konumunda. Aldığı mesaja hızla tepki verebilecek araçlara sahip

ve verdiği tepkinin hemen sonuçlanmasını talep eder durumda. İşte bu süreci başarılı bir şekilde yönetmek için  iyi bir iletişim

stratejisi gerekiyor.

.Adaylaşma, kampanya yönetimi, topluluklara ulaşma ve ikna etmek gibi siyasal iletişim süreçlerinin profesyonelce

yönetilmesi zorunluluktur. 

 

MASTER İLETİŞİM, profesyonel ekibiyle, adaylaşma, kampanya yönetimi ve liderlik konularında  siyasal iletişim  çalışmalarını yürütür.