Sosyal Sorumluluk

.Sosyal sorumluluk projeleri, kişi veya kurumların, toplumsal katkı sağlamak amacıyla geliştirdikleri kar amacı gütmeyen

projelerdir. Bu projeler daha çok dezavantajlı kesimlere destek amacıyla ya da herhangi bir konuda farkındalık yaratmak

üzerine geliştirilir.

.Sosyal sorumluluk projeleri aynı zamanda kurum ve kurum çalışanlarının, toplumla olan bağlarını güçlendirir. Bazı sosyal

sorumluluk projeleri tüketici üzerinde olumlu etki uyandırır ve satınalma davranışını etkiler. Marka bilinirliğini arttırır ve bu

uzun vadede marka değerini yükseltir.

 

MASTER İLETİŞİM, iletişim stratejileri içerisine mutlaka sosyal sorumluluk projelerini dahil eder. Hizmet verdiği kurumların faaliyet alanına göre projeler geliştirir.