Sürdürülebilirlik İletişimi

Sürdürülebilirlik iletişimi, çevre, sosyal ve ekonomik konularla ilgili olarak bir şirketin veya organizasyonun hedeflerini, politikalarını

ve faaliyetlerini nasıl kamuya duyurduğu veya paylaştığıdır. Bu iletişim, şirketin sürdürülebilirliğe dair amaçlarının gerçekleştirilmesi

için gerekli olan desteği sağlamak için önemlidir.

Sürdürülebilirlik iletişimi, şirketin sosyal ve çevresel sorumluluğunu kamuya duyurmak için kullanılan birçok farklı yolu içerebilir.

Bu yollar arasında şirket web sitesi, sosyal medya, raporlar, basın bültenleri, kamuoyu araştırmaları ve etkinlikler yer alabilir.

Sürdürülebilirlik iletişimi, bir şirketin kamuya ve müşterilerine sürdürülebilirliğe dair amaçlarını ve faaliyetlerini daha iyi anlatmasını

sağlar.

Bu, şirketin güvenilirliğini artırmakta ve müşterilerinin ürün ve hizmetlerine olan güvenini arttırmaktadır. Ayrıca, sürdürülebilirlik

iletişimi, şirketin çevre ve sosyal konulara dair amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan maddi ve manevi desteği sağlamaktadır.

 

Sonuç olarak, sürdürülebilirlik iletişimi, şirketlerin sosyal ve çevresel sorumluluğunu kamuya duyurmalarını ve müşterilerinin bu

konulara dair beklentilerini karşılamalarını sağlar. Bu da şirketin güvenilirliğini arttırmakta ve müşterilerinin ürün ve hizmetlerine

olan güvenini arttırmaktadır.

 

Master İletişim, 2050 Karbon Nötr Hedefi'ni

desteklemektedir ve kurumların sürdürülebilirlik iletişim

çalışmalarına profesyonel ekibiyle katkı sağlar.